Friday, May 15, 2009

Instalasi OpenOffice di Windows XP

Perubahan perlu dilakukan secara bertahap, tidaklah bijaksana kalau saya memaksa dengan cara yang revolusioner. Perlu tahap pengenalan, pemahaman dan pengertian itu mungkin ungkapan yang pas untuk sosialisasi OpenOffice.
Tatkala kita ingin mengenal OpenOffice tidaklah bijaksana kalau saya memaksa Anda langsung pindah dari Windows Ke Linux. Untuk mempermudah proses peralihan atau perubahan, perlu kiranya saya mengenalkan OpenOffice di lingkungan Windows XP.
Berikut akan saya buatkan langkah-langkah instalasi OpenOffice di Windows XP.

Pengunjung Blog